top of page
Olifanten Zuid-Afrika header.jpg

Onze garanties

 

SGR

Kuyo Afrika is onderdeel van Reisbrigade BV (KvK nr 74658247) en is aangesloten bij SGR. Je kan dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen en kan je met een gerust gevoel op reis.

Calamiteitenfonds

Sinds 1 februari 2019 zijn wij aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat jij als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren of de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Molest is een moeilijk woord voor oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen. Corona en andere epidemieën zijn geen calamiteit.

Belangrijk hierbij is dat om een bijzondere situatie gaat die is veroorzaakt door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land voor die tijd van het jaar. Een flinke storm in Kaapstad, Zuid-Afrika in juli of augustus is niet bijzonder en dus geen calamiteit. Meer weten? Kijk dan op de website van het calamiteitenfonds.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. In de reiswereld nemen de kleine organisaties een aparte plek in. Ze zijn ontstaan door gedreven en gepassioneerde reizigers en/of reisbegeleiders, met veel kennis en ervaring. VvKR komt op voor de belangen van deze reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

 

Logo & Kuyo Afrika_0.5x extra verkleind.
bottom of page