top of page

Bezienswaardigheid Namibië: San gemeenschap


De San (ook vaak Bosjesmannen genoemd) worden als de oudste mensen ter wereld gezien. Wetenschappers houden er rekening mee dat in dit deel van Afrika al 500.000 jaar geleden mensachtigen rondliepen. Hun afstammelingen, de San, lopen hier al zo’n 25.000 jaar. Hun leven bestaat vooral uit de jacht met pijl en boog. Ze drenken de pijl in dodelijk gif waarmee hun jachtmethode zeer effectief is. Ook verzamelen ze bijvoorbeeld vruchten, knollen en wortels van specifieke planten. Hun kennis van het gebied, de seizoenen, planten en diergedrag is uitzonderlijk.


Oorspronkelijk leefden de San in de bergen en op de vlakten van zuidelijk Afrika. Een deel van de San ontwikkelde zich tot bergvolkeren, ze leefden in de bergen en woonden in grotten. Daar lieten ze de wereldberoemde, door UNESCO als werelderfgoed aangewezen, rotstekeningen achter. Dit zijn de oudste menselijke kunstuitingen. Sommigen van deze tekeningen zijn zelfs meer dan 20.000 jaar oud. De huidige San bevolking zal je hier niet over horen spreken, zij zijn er namelijk van overtuigd dat de tekeningen door de goden zijn achtergelaten en boodschappen bevatten van hun voorvaderen.

Mede als gevolg van de apartheidspolitiek werden de San uit hun oorspronkelijke gebieden verdreven en kregen ze een onvruchtbaar stuk land toegewezen. Dit land staat bekend als Bushmanland, gelegen in het noordoosten van Namibië, met Tsumkwe als hoofdstad. Als gevolg van hun leefwijze werden de San Bosjesmannen genoemd, een naam die overigens ook aan andere in Afrika levende volkeren werd toebedacht. Behalve de kliktaal gebruiken de San ook een hoogontwikkelde gebarentaal, deze is noodzakelijk voor de jacht.

Het Centrale Kalahari Game Reserve is één van de laatste echte leefgebieden van de San. Helaas zijnde afgelopen jaren talloze San verdreven door de overheid. Hun jachtvergunning is ingetrokken en diverse waterpompen zijn al vernield. Dit gebeurt onder het mom dat de San recht hebben op een betere levensstijl. Ze worden gedwongen te wonen in dorpjes met water en elektriciteit. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het vooral gebeurt om mijnbouw in hun traditionele leefgebied toe te staan. Het gebied is erg rijk aan bijvoorbeeld diamanten.

Comments


Logo & Kuyo Afrika_0.5x extra verkleind.
bottom of page